Dzięki takim stosunkom z Kancelarią, biuro jest również w mocy oferować wsparcie w zakresie Postępowania upadłościowego (Upadłość, Ugoda z Wierzycielem, Zarząd przymusowy).

Biuro rozwinęło swoją działalność, przy wykorzystaniu szczególnych umiejętności specjalistów, mając na celu zapewnienie profesjonalnego wsparcia, odpowiadającego na najbardziej złożone potrzeby klienteli.

 

Od początku działalności Biuro czyni starania, by świadczyć swoim klientom kompletne usługi, zintegrowane w zakresie administracyjnym, zarządczym, podatkowym, przemysłowym oraz prawno-handlowym.

Biuro dąży do tego celu poprzez stałe utrzymywanie umiejętności świadczenia usług nowoczesnych, efektywnych i kompetentnych, zgodnych ze standardami wymaganymi przez rynek oraz poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów informatycznych, potrzebnych do łączenia procesów i kontroli ich rezultatów.

Tyle samo uwagi poświęca się mandatowi zaufania otrzymanemu od klienta, popierając tym więź zapewnioną przez tradycyjne stosunki zawodowe.

Biuro współpracuje z klientem w bezpośredni sposób, w czasie rzeczywistym oraz ze świadomością istnienia potrzeby świadczenia doradztwa kompleksowego i globalnego - w ramach kwestii, którymi zajmuje się Biuro - proponując indywidualne rozwiązania "na miarę", dotyczące szczególnych zagadnień, zarówno dla różnej wielkości przedsiębiorstw, jak i dla osób prywatnych.